PARTENER CALIVITA

Produse naturiste Calivita, terapii si tratamente naturiste

0751.253.000
0751.253.001


Bioharmonex 4


CE ESTE REZONANŢA ?

În câteva cuvinte: oscilaţii cu aceeaşi frecvenţă. Cel mai simplu poate fi explicată cu ajutorul unui exemplu din muzică. Dacă ciupim coarda unei chitare, ea vibrează şi scoate un sunet. Cutia de lemn, corpul chitarei, vibrează, intră în rezonanţă cu sunetul şi îl amplifică. Mai mult, sub efectul rezonanţei intră în vibraţii şi celelalte corzi.
În urma unor îndelungate cercetări, oamenii de ştiinţă au cartografiat parametrii specifici pentru activitatea electromagnetică a diferitelor organe, care însoţesc funcţionarea fiecărui organ, respectiv o preced. Aceasta a făcut posibilă realizarea unor aparate care să pareze efectele nocive sau perturbările provenite din mediul înconjurător şi să sprijine menţinerea sănătăţii organismului şi armonia vibraţiilor sale, eficientizând chiar şi procesele metabolice.
Organismul nostru trebuie să filtreze din mulţimea de informaţii care acţionează permanent asupra sa şi să decidă care sunt dăunătoare şi care favorabile.Toate informaţiile care asigură tensiunea membranară a celulei sănătoase (bio-electromotoare) sunt utile, pe când semnalele de sens opus pot avea efecte nocive.
Şi suplimentele alimentare transmit organismului nostru informaţii, la fel ca şi substanţele utilizate în viaţa de zi cu zi: cosmeticele, medicamen-tele, textilele, bijuteriile — absolut totul. Dacă asupra organismului nostru acţionează, pe termen lung, un element nociv, echilibrul său poate fi distrus.

CARE ESTE SOLUŢIA ?

Pentru menţinerea vieţii sunt indispensabile patru lucruri : aerul, apa, mişcarea şi alimentaţia. Fiecare dintre aceste elemente trebuie să fie de bună calitate. Mai ales o alimentaţie necorespunzătoare ne poate deteriora starea generală, deoarece duce la suprasolicitare, oboseală şi, în final, la pierderea echilibrului, adică la dizarmonie, care, în zilele noastre, este considerată o boală.
Trebuie să cunoaştem influenţa alimentelor asupra organismului nostru. Această ştiinţă datează de mii de ani; în Orient se ştie cu exactitate care alimente dăunează unei anumite constituţii şi care o fortifică. Inţelepciunea orientală mai spune că şi sufletul trebuie hrănit. Deoarece sufletul este închis în corp, fapt ce nu poate fi schimbat, dezvoltarea spirituală se poate realiza exclusiv prin intermediul organismului. Dezvoltare nu înseamnă doar creşterea în înălţime şi greutate, ci şi cea neuropsihică, iar alimentaţia este esenţială în acest scop.
Astăzi, cultura occidentală recunoaşte că atât plantele, cât şi alimentele transmit organismului nosrtu informaţii (chiar şi spirituale). Fiecare aliment reprezintă o energie liberă. Fiecare nutrient are o calitate proprie unică şi un anumit câmp de oscilaţie. Aplicând aceste cunoştiinţe, ne putem ţine sub control sănătatea.Trebuie să consumăm alimente şi suplimente alimentare biologic active, care să asigure funcţionarea normală fizică şi intelectuală a organismului nostru.
Dar asta nu e tot! Pe baza cunoştiinţelor de bioinformatică, este foarte important să aprovizionăm canalele organelor, ţesuturilor, celulelor cu stimulenţi electromagnetici de o intensitate extrem de joasă, care să asigure reglarea bilogică/biochimică. Acest şir de semnale care optimizează ghidajul interior influenţează, în mare măsură, eficienţa proceselor metabolice, utilizarea şi transformarea substanţelor nutritive accedate în organism în energie (adenozin trifosfat , ATP) care menţine în viaţă celulele. in plus, asigură organismului o protecţie eficientă împotriva energiilor negative şi oscilaţiilor dăunătoare.

METODA DE MENŢINERE A SĂNĂTĂŢII SAU A " VIBRAŢIILOR ARMONIOASE " ŞI REACORDAREA LOR ATENTĂ

În secolul al XXI - lea este deja perimat conceptul — susţinut de cei care nu întelegeau legile newtoniene ale fizicii — conform căruia lumea materială se compune din corpuri solide de sine stătătoare şi independente unul de altul. Azi, știinţa modernă postulează că lumea pe care o percepem este un sistem armonios care, pe plan fizic, se bazează pe relaţii informaţionale foarte complexe. in interiorul acestuia, nici organismul uman nu este o simplă structură biochimică formată doar din molecule, adică un corp fizic, ci — ca totul în univers — un amestec complex şi totodată,simplu de unde vibratoare. Suntem, prin urmare, martori la naşterea unei noi paradigme: din lumea formelor statice, ne îndreptăm spre lumea dinamică a campurilor de energie.
Astăzi, specialiştii în biofizică moleculară susţin că fiecare celulă a organismului nostru este o minusculă unitate electromagnetică . Din această cauză, orice tip de energie fie ea mecanică sau electromagnetică — care vine în contact cu materia reprezintă o informatie ce generează forme şi declanşează o multitudine de reacţii de răspuns. De asemenea, orice informaţie este capabilă să genereze schimbări în organismul nostru.
F. A. Popp a făcut, încă din 1980, observaţia că, în celule, în decurs de numai câteva secunde, se derulează miliarde de procese chimice. Este însă esenţial să ştim că fiecare proces biochimic este precedat de o activitate electromagnetică.


CUM SE IMBINĂ CELE DOUA PROCESE ?

65-70% din organismul nostru este format din lichide. Schimbul continuu de informaţii care se desfăşoară atât în interiorul celulelor, cât şi între ele, aşa-numitul "taifas celular ", se datorează legăturilor de hidrogen din moleculele de apă. Biomoleculele componente ale membranei celulare (proteine, lipide — denumirea ştiinţifică fiind lipoproteine) reprezintă o parte organică a acelui sistem de schimb care face posibilă comunicarea biologică dintre organismul viu şi mediul înconjurător. Moleculele sănătoase funcţionează normal: acceptă vibraţii cu proprietăţi ordonate şi bine definite, adică recepţionează " o emisie clară, fără perturbaţii ". Mai exact, frecvenţa, amplitudinea şi specificul pulsaţiilor undelor care ating organismul (vibraţii, oscilaţii, informaţii), cu alte cuvinte coerenţa lor stabileşte care va fi partea organismului în care se vor transforma în informaţii utile. Acele informaţii cu care vor avea rezonanţă comună vor fi receptate, eventual transmise mai departe. Restul de informaţii va fi filtrat in spaţiul intracelular.

Dr. Păun Georgeta Doina


429 vizualizări.
Dă mai departe
  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn
  • Yahoo Messenger
  • Del.icio.us
  • digg
  • Favorite